Akupunktura

jedná se o součást tradiční čínské medicíny (TCM), kam dále patří: masáže (tui na), dietetika, bylinná léčba a léčba pomocí kamenů, zdravotní cvičení (čchi kung). TCM jako celek je stará více jak 2000 let a podobně jako indická Ayurvéda má jako hlavní cíl vést lidí ke zdravému způsobu života. Akupunktura používá jehel k ošetření energeticky aktivních míst na těle k dosažení harmonickéhzo toku energie v těle. Existují ale i jiné způsoby ošetření těchto bodů – od tlaku prstů či různých masážních pomůcek, přes nahřívání pelyňkovými smotky a doutníky až po ozařování laserem či aplikaci elektriky či magnetů.

Aurikulomedicína

tuto léčebnou techniku sestavil francouzský lékař F. Nogier v 60. letech 20. století a jedná se o léčení s využitím tzv. podobnosti na ušním boltci. Nemocné části těla se promítají jako bolestivá místa na uchu a mohou být potom ošetřena podobně jako při akupunktuře jehlou, tlakem, světlem, magnetem apod.

Su-Jok

korejská varianta léčení na principu podobnosti s využitím rukou a nohou. Tato léčebná metoda byla sestavena prof. P. J. Woo v 70. letech 20 století. Vychází z teoretických základů čínské a indické medicíny s přispěním vlivů dalších nauk. Při léčení se také používají jehly, ale pro tuto metodu je typické ošetření aktivních bodů magnety, semeny rostlin a barvami.

Reiki

léčebný systém sestavený japonským lékařem Mikao Usuim začátkem 20. století. Jedná se o léčení pomocí energie Univerza, která je předávána přes ruce terapeuta pacientovi.

Etikoterapie

metoda nacházení příčin nemocí v našem způsobu života a hledání cesty k jeho nápravě. Propagátorem této metody u nás byl dr. Ctibor Bezděk, osobní přítel prezidenta T.G. Masaryka.

Manuální medicína

techniky k ošetření kloubních blokád, zvýšeného napětí svalových vláken a omezené posunlivosti měkkých tkání, které se podílejí na vzniku a udržování bolesti pohybového aparátu. Významný podíl na současné podobě manuální medicíny má český lékař prof. Karel Lewit.