co očekávat

Zpočátku léčení se může objevit dočasné rozbouření obtíží, které ale není důvodem k přerušení léčby, naopak je to známka, že terapie funguje. V průběhu léčby se také mohou objevovat příznaky dřívějších onemocnění - „cibulový efekt“. Po vyléčení jednoho problému se obnaží jiný, hlubší a starší. Opět jde o projev správného léčebného postupu. V případě jakýchkoliv pochybností máte možnost se dotázat při kontrole nebo telefonicky.

Bolí akupunktura?

Při aplikaci klasické akupunktury je vpich jen nepatrně bolestivý, při zavádění jehel do hloubky je potřeba vyvolat pocit „návratu energie – De Čchi“, který se projeví pocity jako: trnutí, tlak či brnění, někdy i s vyzařováním do míst dosti vzdálených od místa vpichu. Při ošetřování bodů v rámci mikrosystémů (aurikuloterapie, Su-jok apod.) se vyhledávají místa bolestivá a aplikace jehel do nich má krátce zabolet – což je známka správně ošetřeného bodu. Tyto dočasné nepříjemnosti jsou ale vynahrazeny následnou úlevou, která rozhodně za to stojí.