ceník

vstupní vyšetření a první aplikace léčby550 Kč
kontrolní vyšetření a další aplikace420 Kč
aplikace semiperm. jehel (trvalky)170 Kč