ceník

vstupní vyšetření a první aplikace léčby600 Kč
kontrolní vyšetření a další aplikace450 Kč
aplikace semiperm. jehel (trvalky)200 Kč