ceník

vstupní vyšetření a první aplikace léčby700 Kč
kontrolní vyšetření a další aplikace550 Kč
aplikace semiperm. jehel (trvalky)300 Kč